لیست برترین نمایندگی های بیمه در شیراز


شما هم در این تکمیل لیست سهیم باشید

بانک مشاغل شیراز

برخی از نمایندگی های بیمه در شیراز

نمایندگی بیمه در شیراز شماره نمایندگی بیمه شیراز بیمه آسیا در شیراز بیمه دی در شیراز بیمه البرز در شیراز شماره تلفن بیمه خوب در شیراز آدرس بیمه آسیا در شیراز

نمایندگی بیمه شیراز که قبلا به عنوان فدراسیون موسسات بیمه شناخته شده بیمه سامان بیمه دی در سال بیمه ایران بیمه البرز در شیراز تاسیس شد، به منظور ارتقاء آموزش و پرورش و آموزش بیمه در شیراز است. این نمایندگی بدن حرفه ای است که به علت صنعت بیمه خدمت می کند. این نمایندگی را در سه سطح انجام می دهد: لیسانس، همکاران، و بورس تحصیلی، همچنین امتحانات – گواهی در بنیادهای علم پزشکی (بیمه عمومی) و گواهی در فروش بیمه.

تنها نمایندگی بیمه حرفه ای در شیراز است و عضو هیئت مدیره نمایندگی آموزش بیمه جهانی (IGIE) است.
عضویت نمایندگی از طریق موسسات وابسته است. در حال حاضر 91 نمایندگی وابسته در سراسر کشور گسترش یافته است. نمایندگی بیمه شیراز، آکادمی بیمه شیراز نمایندگی بیمه، بوتان، موسسات وابسته به خارج از شیراز هستند. اعضای موسسات وابسته و موسسات وابسته به طور خودکار اعضای این نمایندگی می شوند.

 شرکت بیمه زندگی شیراز، شرکت بیمه عمومی شیراز، شرکت بیمه نیوز شیراز، شرکت بیمه شرق، شرکت بیمه ملی، و شرکت بیمه ی متحدۀ شیراز، عضو شرکت های بزرگ هستند.