اطلاعات تماس
  • ۰۷۱۳۳۷۷۲۲۲۴۸و۹
  • ۰۹۳۵۰۵۰۳۷۶۶
  • شهرک صنعتی بزرگ _نبش میدان چهارم_ابتکارشمالی
متن آگهی

شرکت نورافرینان فارس بافعالیت پایه کلا وخدمات فنی ومهندسی دانش بنیان برق والکترونیک وانرژی های نو صادرات وواردات وشبکه های برق وروشناعی معابروهوشمندسازی وتولیدلامپ کم مصرف وانواع مولدهای بادی؛خورشیدی؛

تبلیغات
نقشه
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید