تگ ها
مسیر یابی از طریق نقشه نشان / گوگل مپ
متن آگهی

جهت ثبت شما در این لیست با شماره 09171102550 تماس بگیرید

شیراز-بلوارپاسداران جنب درمانگاه محمدرسول اله

نام پزشک

رشته

تلفن

آدرس

گلستان مقدم فاطمه

زنان وزایمان

2307799

شیراز -تقاطع 20متری وهفت تیر

پژمان منصور

ارولوژی

2303935

شیراز-خ زند-س پاسارگاد

پاك نیت مهناز

زنان وزایمان

2307676

شیراز-خ زندبالاترازبیمارستان فقیهی جنب بانك سپه ط2 واحدسمت راست

پرنداور نصراله

ارولوژی

2301417

شیراز-خ اردیبهشت -تقاطع 20 متری -ساختمان پرند

پرهیزگار ایرج

گوش وحلق وبینی

شیراز-فلكه گازبیمارستان مشیر

پناهنده مجید

مغز و اعصاب

2317115

شیراز-خ زند-حد فاصل كمیته امداد و20متری-ك 43-س مرمر

پوربرفه ای شهناز

زنان وزایمان

2340606

شیراز-خ زند-نبش صورتگر-س كیمیا

پیشوائی مریم

جراحی عمومی

9117138033

شیراز-میدان ولیعصر-ساختمان پزشكان -طبقه دوم

گرجی هرمز

پزشکی اجتماعی

2352267

شیراز-بلوارابوذرغفاری روبروداروخانه دكترطباطبائی

گودرزی محمد

گوش وحلق وبینی

2358881

شیراز-مشیرفاطمی

گودرزی نژاد سوسن

داخلی

2300005

شیراز-خ اردیبهشت -بین 20متری وباغ شاه -ساختمان پزشكی مهر-طبقه 3

آذین مهر الهام

زنان وزایمان

2358843

شیراز- 20متری سینما سعدی س منا ط1

اژدهاكش پور بهروز

جراحی عمومی

شیراز-شهرك گلستان نرسیده به میدان دوم

ابدال خانی نادر

ارولوژی

2353476

شیراز-خیابان زندساختمان صدف روبروی فلسطین

ابراهیمی طهماسب

پوست و آمیزش

2244414

شیراز-میدان ولی عصرساختمان پزشكان

احمدی سیدمحمدحسن

مغز و اعصاب

2358147

شیراز-میدان دانشجو س 2000 ط7

اذرپیرا محمدرضا

ارتوپدی

2292826

شیراز -میدان دانشجو -ساختمان ارم

استوان محمدحسن

جراحی عمومی

2351410

شیراز-خ زند-روبروی هتل پارس -كوچه 47-ساختمان فیروزه

اسدی فرد مرجان

كودكان

6272108

شیراز-بلوارنصر-بعدازجهانگردی

اشجع زاده ناهید

مغز و اعصاب

2317049

شیراز-خ زند-حدفاصل 20متری وصورتگر-ساختمان فرزانگان

اشرف غلامعلی

جراحی عمومی

2308269

شیراز-خ زند-كوچه جنب اداره ثبت اسناد-پشت اموزشگاه فرزانه

اشرف فریناز

كودكان

6360582

شیراز-خ معالی اباد جنب بازارچه گاندی

اشرف فرنوش

قلب وعروق

6360582

شیراز-معالی اباد-كوچه شماره 9

افشار ایت اله

ارتوپدی

2355010

شیراز-خ زند-سر 20متری سینما سعدی مجتمع پزشكی شیراز-ط5-و503

اقائی خداكرم

گوش وحلق وبینی

6353720

شیراز-بالاترازپل معالی اباد-جنب بانك تجارت

اقائی زهرا

زنان وزایمان

2358773

شیراز-پارامونت-مجتمع تجاری خلیج فارس-ط4

اقبال فریبا

كودكان

2334192

شیراز-خ زندجنب هتل پارس س صدف ط 2

ال منصوری علی محمد

كودكان

6272658

شیراز-خ قصردشت اسیاب قوامی جنب سازمان انتقال خون ساختمان ارسلان

امیرقاسمی ابراهیم

ارولوژی

2332988

شیراز-مشیرفاطمی اول اردیبهشت جنب بیمارستان امامی

امیری ابوالقاسم

مغز و اعصاب

6473159

شیراز-خ ملاصدرا-كوچه 4 س88

امینی محمدمهدی

ارتوپدی

2353125

شیراز-خ زند-نبش 20متری مجتمع پزشكی شیراز

اندیشه تدبیر ارزو

زنان وزایمان

2309728

شیراز-خ زند-روبروی هتل پارس ك س نگین س فیروزه ط6 و2

ایزدپرست یلدا

گوش وحلق وبینی

2284027

شیراز-فلكه دانشجو

بازیاری اسداله

گوش وحلق وبینی

2331834

شیراز-خ معدل نبش فلسطین

باقری هادی

زنان وزایمان

2301323

شیراز-زند-پوستچی -چهارراه اردیبهشت

باقری مهرزاد

كودكان

8202141

شیراز-خ نادر-نبش شمس -بالای داروخانه كیوان

بامداد محمود

توانبخشی

2357619

شیراز-خیابان معدل نبش پوستچی ساختمان 25

بحرانی محبوبه

زنان وزایمان

2301241

شیرازخ زندروبروی بیمارستان فقیهی -مجتمع پزشكی سینا

بخشنده علیرضا

توانبخشی

6264812

شیراز-خ اردیبهشت-ك 5-س اریا-ط4

بنان انوشه

زنان وزایمان

شیراز-بلوارپاسداران خ شهید اقایی س یاس ط 2

بهرامی فرشته

زنان وزایمان

2338239

شیراز-خ زند س زند

بوستانی زاده علی اصغر

كودكان

7263498

شیراز-بلوارمدرس نبش فضل اباد

تاج الدینی كمال الدین

كودكان

7383356

شیراز-فلكه شاهزاده قاسم

تاك پرور كارملیتا

زنان وزایمان

2355162

شیراز-چهارراه گمرك

ترتیفی زاده اكرم

زنان وزایمان

شیراز-20متری سینماسعدی چهارراه معدل مجتمع ابان

تعلم ماریا

زنان وزایمان

6357714

شیراز-بلوارمیرزای شیرازی-جنب مجتمع زیتون

تواضع مژده

زنان وزایمان

2331557

شیراز-بلوار ارم-روبروی بیمارستان سعدی

توسلی علی اصغر

داخلی

2354857

شیراز-روبروی بیمارستان شهیدبهشتی دروازه سعدی ساختمان پزشكان

جامعی فخرالسادات

زنان وزایمان

2304645

شیراز-خ 20متری سینماسعدی -چهارراه اردیبهشت ساختمان پزشكی پرند

جان خواه اریا

كودكان

2317665

شیراز -خ -ملا صدرا ابتدای -خ -اردیبهشت ساختمان اینه طبقه پنجم

جاوید رحیم

داخلی

2338458

شیراز-خیابان جمال الدین اسدابادی گروه پزشكی روزبهان

جزایری شوشتری مصطفی

توانبخشی

6279351

شیراز-بلوارچمران جنب دادگستری

جعفرپور سعید

ارتوپدی

2330587

شیراز-خ زندحدفاصل 20متری وصورتگر-س پزشكان فارس

جعفرپورفسائی سهیلا

قلب وعروق

2348589

شیراز-خ اردیبهشت -روبروی س مهر س سینا ط 1

جعفرزادگان پروین

كودكان

2344615

شیراز-خ زند-بالاترازبیمارستان شهیدفقیهی

جلالوند مریم

زنان وزایمان

2356537

شیراز-خیابان مشیرفاطمی بالای مبل همشهری

جلالی منصور

كودكان

2338424

شیراز-خیابان اردیبهشت كلینیك شفاطبقه سوم

جمالی لیلا

كودكان

2350589

شیراز-خ نادر-جنب پارك انقلاب -ساختمان رز

جنوبی یاسمین

مغز و اعصاب

2331078

شیراز-خ زند-حدفاصل بیست متری سینماسعدی وصورتگر

حاجیوندی مسعود

ارتوپدی

2302638

شیراز-خ زندجنب هتل پارس مجتمع پزشكی امید

حامدپور خلیل اله

پوست و آمیزش

2350523

شیراز-خ -زند-نبش 20متری -مجتمع پزشكی شیراز

حبیب اگهی حبیب اله

گوش وحلق وبینی

2301022

شیراز-خ زند-جنب هواپیمائی خلیج

حدیدی سیروس

كودكان

2305126

شیراز-خیابان نادر-چهاراه صاحبدیوانی جنب بانك تجارت مجتمع كوثر

حسن زاده محمد

توانبخشی

8222026

شیراز-بلوارپاسداران ایستگاه 2جنب پست شهیدرجائی

حسن زاده شیرازی محمد

كودكان

2229241

شیراز-میدان ولیعصرساختمان پزشكان

حسن شاهی بهرام

جراحی عمومی

6248287

شیراز-معالی اباد روبروی مسجد شهید دستغیب

حسین پورفردی خلیل

چشم

2342758

شیراز-خ كریمخان زند-روبروی هتل پارس-ساختمان گلستان طبقه 4

حسینی سیدمحمدجعفر

توانبخشی

9171613815

شیراز-خ زند-ك 47-س 15

حسینی سیدمحمدناصر

پوست و آمیزش

2308005

شیراز-خ ملاصدرا-چهارراه حكیمی جنب داروخانه دكترروستا

حقیقت مرضیه

توانبخشی

6263133

شیراز-خ ملاصدرا-كوچه 6-گروه پزشكی پاستور-طبقه اول

خالدی مژده

پوست و آمیزش

8233709

شیراز-خیابان زندكوچه پل جهاددانشگاهی مجتمع پزشكی دی طبقه 4

خسرو پناه هلاله

داخلی

شیراز -خ - فلسطین روبروی مسجدامام حسین

خورسند فرحناز

جراحی عمومی

2306942

شیراز-خ زند-كوچه جنب ثبت اسناد

خورشیدی عبدالعظیم

ارولوژی

2356587

شیراز-خ كریم خان زند-روبروی بیمارستان فقیهی -ساختمان پزشكی شیراز

خوشقدم جعفر

چشم

2353985

شیراز-خ زند-نبش 20متری سینماسعدی -مجتمع پزشكی شیراز

خویش دوست حسین قلی

ارولوژی

2356166

شیراز-خ زند-جنب هتل بین المللی پارس -ساختمان سعادت

خیر علیرضا

ارتوپدی

2348641

شیراز-خ 20متری سینما سعدی جنب ساختمان مخابرات مجتمع پزشكی دنا

خیراندیش مرتضی

جراحی عمومی

شیراز-بلوارپاسداران روبروی پارك قوری جنب بانك سرمایه

دادجو نوشین دخت

زنان وزایمان

2331889

شیراز-تقاطع بیست متری سینماسعدی واردیبهشت -س پرند-طبقه سوم

دانشی محمدخلیل

داخلی

2337774

شیراز-خیابان 7تیرچهارراه هدایت

داوری زهرا

زنان وزایمان

2309572

شیراز-خ زند-روبروی دانشكده مهندسی 1-مجتمع پزشكی پارس

دبیری سیدمنیرالدین

ارتوپدی

2351136

شیراز-خ زند-روبروی هتل پارس-س نگین

دشتی سید بهروز

كودكان

6471382

شیراز-خ قصردشت-بعداز بیمارستان دكترفرهمند-س پاسارگاد ط 3 و 302

دلیر شهریار

پوست و آمیزش

6281791

شیراز-رحمت ابادبالای بانك ملی ساختمان 96نبش كوچه 73

دهقان محمداسماعیل

جراحی عمومی

2229830

شیراز-جنب حمام بهارستان

دهقان ابوالحسن

چشم

2317075

شیراز-20متری سینماسعدی-مجتمع پزشكی پرند-روبروی بیمارستان شفا

دهقانی ویكتوریا

توانبخشی

2352652

شیراز-خیابان زنداول بیست متری سینماسعدی

دهقانی اردلان

گوش وحلق وبینی

2357682

شیراز-خ زند-روبروی بیست متری ساختمان سینا

دهقانی علی اكبر

داخلی

2354236

شیراز-میدان دانشجو-ساختمان ارم

دهقانی هدایت اله

گوش وحلق وبینی

2353511

شیراز

دهقانی پیمانه

زنان وزایمان

6271607

شیراز-بلوارزرگری-جنب بیمارستان خدادوست

دهقانی عنایت اله

جراحی عمومی

2345568

شیراز-خ اردیبهشت غربی روبروی بیمارستان شفا

دهقانی فرهاد

ارتوپدی

2307204

شیراز-خ زندنرسیده به هتل پارس

دیانت سیدمهدی

داخلی

شیراز-خیابان مشیرفاطمی روبروی هدایت

دیانت فرزانه

زنان وزایمان

4224876

شیراز-زرقان -خیابان شهیدمطهری طبقه تحتانی صندوق قرض الحسنه

ربیعی محمدرضا

كودكان

2356316

شیراز-خیابان قاانی شمالی

ربیعی علی

كودكان

8308961

شیراز-بلوارعدالت شمالی

رجائی رامشه عزت بیگم

كودكان

2300642

شیراز-خ زند-روبروی بیمارستان شهیدفقیهی جنب اداره ثبت اسنادك 14مجتمع سینا

رجبی محمدجواد

ارولوژی

2331048

شیراز-خ زند-حدفاصل 20متری وصورتگر-س پزشكان

رحیمی راد ندا

زنان وزایمان

6282901

شیراز-بلوارزرگری مجتمع میرداماد2ط3و3

رحیمی نژاد مسعود

پوست و آمیزش

شیراز-اردیبهشت غربی نبش ك 5 س اریا

رحیمی نژاد ساعد

توانبخشی

2357718

شیراز-خیابان زندنرسیده به سربیست متری سینماسعدی مجتمع پزشكی شیراز

رزمی طناز

قلب وعروق

2345761

شیراز-خ اردیبهشت غربی بین 20متری وفلسطین-س سینا

رستگاری محسن

ارولوژی

2358331

شیراز-خ اردیبهشت جنب بیمارستان شفاساختمان پردیس

رستم صولت شهره

زنان وزایمان

2351061

شیراز-خ زند-مجتمع پزشكی شیراز-طبقه 6

رشته احمدی سیدمحمدكاظم

گوش وحلق وبینی

9173115981

شیراز-خ قصردشت نبش عفیف اباد س كیمیا

رضائی زاده حمیرا

توانبخشی

6287191

شیراز-خ قصرالدشت -اسیاب قوامی -جنب انتقال خون

رضائیان فرحناز

زنان وزایمان

6216537

شیراز-بلوارمعالی اباد-روبروی مسجدشهیددستغیب

رفیعی احمدرضا

گوش وحلق وبینی

2248251

شیراز-فلكه ولیعصرپاساژولیعصرساختمان پزشكان طبقه اول

رمزی مینو

كودكان

6262646

شیراز-بلوارزرهی نبش بعثت

رنجبر محمدباقر

مغز و اعصاب

6287343

شیراز-خ ملاصدرا-كوچه 6-س پاستور-ط2

رنجبر ژاله

زنان وزایمان

6352108

شیراز-خ معالی اباد

روشنی محسن

گوش وحلق وبینی

2284027

شیراز-فلكه دانشجو

زارع اسفندیار

جراحی عمومی

7311517

شیراز-بلوارگلستان-ابتدای خ شهریار

زارعی حامد

داخلی

2340329

شیراز-خ زند-بین 20متری وفلسطین -ساختمان زند

زارعی دیدار

قلب وعروق

2330555

شیراز-خ قصردشت-نبش باغشاه-س سلمان ط1

زارعی صدیقه

زنان وزایمان

2358267

شیراز-خ زند نبش 20متری-س پزشكان

زاهدی فرد محمدرضا

پوست و آمیزش

6473292

شیراز-خ ملاصدرا مجتمع ملاصدرا-ط2و5

زمانی مژگان

داخلی

شیراز-خ بیست متری سینماسعدی -مجتمع پزشكی پرند

زمانیان احمد

گوش وحلق وبینی

2317898

شیراز-خ زند-بعداز20متری سینما سعدی س پاسارگاد ط 5

زیبایی نژاد محمد جواد

قلب وعروق

2355751

شیراز -خ زند-روبروی هتل پارس ساختمان زند

زینلی زاده رفسنجانی پور قاسم

قلب وعروق

2302245

شیراز-خ 20متری سینماسعدی -روبروی داروخانه كاشف

سجادی بمی سیدمهدی

جراحی عمومی

2354413

شیراز-خیابان زندروبروی 20متری كلینیك سینا

سراجی ناهید

كودكان

2307970

شیراز-خ زند-بین بیست متری سینماسعدی وفلسطین -روبروی هتل پارس كوچه 74

سربی محمدحسن

داخلی

2317689

شیراز-خ اردیبهشت-

سلامیان سیدكامران

عفونی

6291451

شیراز-خ ملاصدراجنب خ جمالی مركزپزشكی ملاصدراطبقه سوم

سمندی ثریا

زنان وزایمان

2335627

شیراز-ملاصدرا-طبقه بالای ازمایشگاه دكترخلق اله

سهامی پروانه

زنان وزایمان

2317185

شیراز--خ زند-ك43

سیوانی ابراهیم

جراحی عمومی

2331934

شیراز-خ زند-نرسیده به 20متری سینماسعدی -كوچه -43ساختمان مرجان

شادمان ابراهیم

جراحی عمومی

2354046

شیراز-خ زند-بالاترازبیمارستان سعدی -ساختمان سینا

شاكر عباسعلی

ارتوپدی

2223298

شیراز-دروازه سعدی -روبروی بیمارستان شهیدبهشتی ساختمان پزشكان

شاكر مریم

زنان وزایمان

6471657

شیراز-خ قصردشت-جنب بیمارستان فر

شاه منصوری ژاله

زنان وزایمان

2334746

شیراز-خیابان زندروبروی 20متری ابتدای كوچه

شرافت مریم

داخلی

6245666

شیراز-معالی اباد-كوچه -3ساختمان پزشكان رها-طبقه 6

شرافت مولا اعظم السادات

كودكان

2306272

شیراز-میدان دانشجو-ساختمان ارم

شرقی صدیقه

پوست و آمیزش

6268203-2351467

شیراز-فلكه قصردشت خ ایمان شمالی جنب فروشگاه

شركاء الهام

زنان وزایمان

2317672

شیراز-خ اردیبهشت -مجتمع پزشكی مهر

شریعت عبدالحمید

مغز و اعصاب

2318060

شیراز-خ اردیبهشت -حدفاصل باغشاه و20متری -ساختمان مهر

شریعتمداری محمدحسن

كودكان

6283108

شیراز-بلوارپاسداران جنب درمانگاه محمدرسول اله

جهت ثبت نام خود در لیست بانک پزشکان شیراز(بانک مشاغل شیراز) به شماره 09171102550 تماس حاصل فرمائید. امین روانبخش

پزشک شیراز لیست پزشکان متخصص معروف در شیراز شماره تلفن های پزشکان شیراز

تبلیغات
نقشه
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید