مسیر یابی از طریق نقشه نشان / گوگل مپ
متن آگهی
گروه رزمی توکی ما درنظر دارد افرادی که دارای حکم های فنی از سایر رشته های رزمی وهمچنین افراد واجدشرایط جهت اخذ مدرک مربیگری رابه همکاری در این رشته کاملا ایرانی دعوت می نماید
همچنین نماینده فعال از سایر شهرستانهای استان فارس چه دربخش آقایان وچه دربخش بانوان که واجدشرایط هستند را پذیرا میباشد
جمالی مسئول استان فارس 09172608403

"

تبلیغات
نقشه
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید